kupa-bytu

kupa-nehnutelnosti-5-castych-chyb

cenynehCena nehnuteľnosti - faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Predovšetkým je treba rozlišovať medzi ponukovou a realizačnou cenou nehnuteľnosti ...

Čítať celý článok...
 

Dedenie nehnuteľnosti. Dediť je možné zo zákona, zo závetu (testamentu) alebo z obpohreboch týchto dôvodov.   Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona.

Čítať celý článok...
 

Ako postupovať, ak sa má podpis osvedčiť v zahraničí ? Ako je všeobecne známe, podpis prevodcu nehnuteľnosti (predávajúceho, dasvetrcu a pod.) musí byť na zmluve úradne osvedčený. Ak je prevádzajúci zastúpený na základe plnej moci, musí byť podpis na plnej moci osvedčený.

Čítať celý článok...
 

Poplatky na katastri. Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch .koolky4 Medzi najdôležitejšie položky patria:

Čítať celý článok...
 

moneyPlatenie dane pri predaji nehnuteľnosti. Novela s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Čítať celý článok...
 

manz  Darovanie nehnuteľnosti manželom. V praxi sa často stretávame s otázkou, či je možné darovať nehnuteľnosť manželom do ich bezpodielového spoluvlastníctva (napr. ako svadobný dar).

Čítať celý článok...
 

Úschova peňazí u notára sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. notarPeňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Čítať celý článok...
 
Hypotekárny úver PDF Tlačiť E-mail

Pokiaľ nefinancujete kúpu nehnuteľnosti z vlastných zdrojov, čo je najvýhodnejšie, ale nie vždy možné, na úhradu kúpnej ceny musíte použiť cudzie prostriedky. Platí všeobecne známe pravidlo, že čím nižší úver si beriete, tým viac v konečnom dôsledku ušetríte. Najčastejšou formou financovania kúpy nehnuteľnosti z cudzích zdrojov je použitie hypotekárneho úveru alebo účelového (spotrebného) úveru, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou.

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej 4 a najviac 30 rokov. Zabezpečený je záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a to aj rozostavenej.

Hypotekárny úver je možné použiť na:

a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, a to:

 • kúpou
 • zámenou (s prípadným doplatením)
 • vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode alebo pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • dedičským vyrovnaním

b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb (napr. nadstavba rodinného domu)

c) údržbu nehnuteľnosti (rekonštrukcia alebo modernizácia)

d) splatenie už poskytnutého úveru použitého na vyššie uvedený účel

Klasické hypotekárne úvery poskytujú na Slovensku takmer všetky väčšie banky. Okrem hypotekárnych úverov poskytujú banky aj bezúčelové hypotéky alebo spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (americké hypotéky, úvery na bývanie a pod.).

Hoci v každej banke sú určité odlišnosti pri vybavovaní hypotekárneho úveru, proces jeho získania sa dá vo všeobecnosti rozdeliť do týchto troch fáz:

   bonita   1. posúdenie bonity klienta bankou (vytvorenie „skóringového“ modelu) »
     
  doku   2. podanie žiadosti, schvaľovanie úveru a podpis zmlúv »
       
  mon   3. čerpanie úveru (a štátny príspevok pre mladých)»
       

Na čo si dať pozor pri vybavovaní hypotekárneho úveru !

Bankové poplatky

Banky sa začínajú predbiehať vo výške úrokových sadzieb. U niektorých klientov existuje mylná predstava, že ak má banková inštitúcia nižšiu úrokovú sadzu, aj celkový úver bude výhodnejší. Niektoré banky si zvyknú kompenzovať zníženú úrokovú sadzbu v poplatkoch! Treba povedať, že máloktorý klient si pri uzatváraní zmluvy prečíta aj aktuálny sadzobník bankových poplatkov. Keby sa s ním oboznámil, zostal by pravdepodobne prekvapený, pretože banka je oprávnená výšku jednotlivých poplatkov kedykoľvek meniť.

Pre ilustráciu uvádzam niekoľko poplatkov, ktoré si účtujú v rôznych výškach takmer všetky banky:

 • Poplatok za poskytnutie úveru,
 • Poplatok za vedenie úverového účtu,
 • Poplatok za upomienku,
 • Poplatok za zmenu v úverovej zmluve (napr. podpis dodatku a pod.),
 • Poplatok za predčasné splatenie úveru,
 • Poplatok za mimoriadnu splátku,
 • Poplatok za nedočerpanie úveru (napr. pri výstavbe, rekonštrukcii)
 • a mnohé iné ...

Nízke úrokové sadzby

Výška úrokovej sadzby je vždy individuálna a ovplyvňujú ju mnohé faktory najmä na strane žiadateľa. Obozretní treba byť pri podozrivo nízkych úrokových sadzbách. Banka si môže kompenzovať nízku úrokovú sadzbu vysokými poplatkami alebo povinným poistením, uzavretie ktorého podmieni pre poskytnutie úveru.

Úver a poistenie

Aj keď poistenie nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky v prípade vzniku škody je logické a je jednou zo základných podmienok bánk pre poskytnutie úveru, treba dôsledne preskúmať, či vám banka "nevnucuje" určitú poisťovňu, ktorá si účtuje podstatne vyššie poistné ako iné poisťovne. Predražiť celý úver môže aj povinnosť dlžníka uzavrieť životné poistenie. Výška tohto poistného sa môže a pravdepodobne aj bude meniť. Iné poistné budete platiť, ak máte tridsať rokov, iné ak päťdesiat.

Sledujte svoju hypotekárnu banku

Informujte sa, ako Vám banka upravuje úrokovú sadzbu (ak ju nemáte fixovanú na určité obdobie). Sledujte aj to, ako priebežne mení výšku jednotlivých bankových poplatkov. Ak sa vám ich vývoj nepozdáva, neváhajte splatiť úver predčasne (k výročiu ukončenia fixácie bez poplatku) a to aj z prostriedkov iného hypotekárneho úveru. Môžete veľa ušetriť.

Banku nezavádzajte

Pri žiadosti o poskytnutie hypotekárneho úveru uvádzajte a banke predkladajte len pravdivé informácie. Tieto finančné inštitúcie majú viaceré operatívne zdroje, z ktorých si môžu vami predložené informácie overiť (úverový register, Sociálna poisťovňa a pod.).

Čerstvo zaľúbení? Od úveru načas ruky preč !

Aj keď podľa televíznych reklám je evidentná túžba každého zamilovaného páru pomaľovať si bláznivými farbami steny svojej nehnuteľnosti, je treba vidieť aj druhú stránku veci. V čase stále zvyšujúceho sa počtu rozchodov a rozvodov odporúčam čerstvo zamilovaným dvojiciam otestovať si silu svojej lásky aspoň načas v prenajatej nehnuteľnosti. Náklady, za ktoré budete musieť vyriešiť situáciu s bankou po vašom rozchode, môžu byť podstatne vyššie ako cena za „testovací“ nájom.

Rada na záver:

Ak splácate hypotekárny úver, snažte sa mať vždy a načas potrebnú požadovanú výšku splátky na úverovom účte. Ideálne je mať na účte rezervu aspoň na dva až tri mesiace dopredu pre prípad nepredvídateľných ťažkostí spojených s finančnou insolventnosťou.

« späť