kupa-bytu

kupa-nehnutelnosti-5-castych-chyb

cenynehCena nehnuteľnosti - faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Predovšetkým je treba rozlišovať medzi ponukovou a realizačnou cenou nehnuteľnosti ...

Čítať celý článok...
 

Dedenie nehnuteľnosti. Dediť je možné zo zákona, zo závetu (testamentu) alebo z obpohreboch týchto dôvodov.   Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona.

Čítať celý článok...
 

Ako postupovať, ak sa má podpis osvedčiť v zahraničí ? Ako je všeobecne známe, podpis prevodcu nehnuteľnosti (predávajúceho, dasvetrcu a pod.) musí byť na zmluve úradne osvedčený. Ak je prevádzajúci zastúpený na základe plnej moci, musí byť podpis na plnej moci osvedčený.

Čítať celý článok...
 

Poplatky na katastri. Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch .koolky4 Medzi najdôležitejšie položky patria:

Čítať celý článok...
 

moneyPlatenie dane pri predaji nehnuteľnosti. Novela s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Čítať celý článok...
 

manz  Darovanie nehnuteľnosti manželom. V praxi sa často stretávame s otázkou, či je možné darovať nehnuteľnosť manželom do ich bezpodielového spoluvlastníctva (napr. ako svadobný dar).

Čítať celý článok...
 

Úschova peňazí u notára sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. notarPeňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Čítať celý článok...
 
Obhliadky nehnuteľnosti PDF Tlačiť E-mail

Hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že nejde o nič vážne ani náročné, napriek tomu sa oplatí dodržať niekoľko pravidiel.

Jasne stanovený termín obhliadky

Častou chybou je nejasne dohodnutý termín obhliadky. Vznikajú z toho nedorozumenia a obhliadka sa môže niesť v nervóznom duchu. Napriek jasne stanovenému termínu obhliadky si dajte námahu a 3-4 hodiny pred termínom obhliadky sa telefonicky ubezpečte, či nevznikli na strane záujemcu zmeny a či termín platí. Nie vždy si záujemca termín dobre zaznačí, tak takúto pripomienku určite ocení. Prípadne vám povie, že termín neplatí a ušetríte si čas, lebo by ste záujemcu čakali márne, ak by vám o zmene nedal vedieť.

Pripravte si dokumenty

pripravte si leták a potrebné dokumenty.

Pripravte si odpovede na otázky

Otázky, ktoré vám kupujúci bude klásť, budú súvisieť s technickým stavom nehnuteľnosti a prípadným objasnením právnych tiarch, ak také na nehnuteľnosti sú a vyplývajú aj z listu vlastníctva. Technické otázky samozrejme súvisia od typu, stavu a veku nehnuteľnosti. Ak boli robené nejaké rekonštrukčné alebo udržiavacie práce, je dobré to kupujúcemu spomenúť. Nemusíte opisovať nehnuteľnosť ako futbalový komentátor, kupujúci nie je slabozraký, skôr sa sústreďte na popis výhod, ktoré by mohli uniknúť jeho pozornosti a stoja za zmienku. Ak sú kupujúci mladí, spomeňte aj najbližšiu škôlku, školu, ihriská, zastávku MHD, potraviny a pod., ak sú také v okolí. A poskytnite záujemcovi tiež priestor, aby si sám v tichosti "nasal" atmosféru, či je nehnuteľnosť zlučiteľná s jeho predstavami a snami. Ak je zaujímavá občianska vybavenosť v okolí, neváhajte to spomenúť.

Kupujúci urobí aj 3 - 4 obhliadky nehnuteľnosti, kým sa rozhodne

Nečakajte, že sa kupujúci hneď po prvej obhliadke vyjadrí pozitívne. Väčšinou potrebuje, aby jeho názor odobrili blízki, takže sa treba nachystať na návštevu manželky, svokry, zaťa (lebo je stavbár) a pod. Treba k tomu pristupovať pozitívne, znamená to, že vaša nehnuteľnosť je v užšom výbere. A určite nepodceňujte názor záujemcovej ženy, pri rozhodovaní o kúpe nehnuteľnosti majú ženy všeobecne mimoriadne silné slovo.

Záujemca príde so znalcom, ktorý preskúma technický stav nehnuteľnosti

Aj toto je už dnes samozrejmosťou. Technický stav je významný faktor, ktorý ovplyvňuje nielen cenu nehnuteľnosti, ale aj samotné rozhodnutie. Kupujúci chce mať istotu, že nekupuje vadnú nehnuteľnosť. Znalcovi treba poskytnúť súčinnosť a v prípade, ak na položené otázky neviete odpovedať, netreba ho zavádzať nepravdivými informáciami, skôr sa pokúsiť odpoveď získať (napríklad od správcu bytového domu a pod.).

Nenechajte sa predčasne vtiahnuť do vyjednávania o znížení ceny

Kupujúci cenu pozná, reagoval na váš inzerát, prípadne videl váš leták. Ak sa záujemca pýta na možnosť zľaviť z ceny už pri prvom telefonickom rozhovore a nehnuteľnosť pritom ani nevidel, nie je to väčšinou dobrý signál.

Ak sa má začať rokovať o cene, konkrétne o znižovaní kúpnej ceny, mal by mať kupujúci dostatočné informácie o nehnuteľnosti. Odporúčam v čase predaja sledovať na internete vašu konkurenciu. Konkurenciu vám v čase predaja vytvárajú tie nehnuteľnosti, ktoré sú svojou polohou, rozlohou a charakterom podobné vašej. Kupujúci často argumentujú pri žiadosti o zníženie ceny práve porovnaním s inou, lacnejšou nehnuteľnosťou. A treba byť úprimný, veľakrát kupujúci v snahe zjednať zľavu čo najvyššiu neuvádzajú pravdu.

Vedomosť o konkurenčných ponukách vás vo vyjednávaní môže len zvýhodniť. Ak zistíte, že kupujúci klame, nekonfrontujte ho, začal by sa cítiť nepríjemne. Argumentujte výhodami, ktoré má vaša nehnuteľnosť a z ceny zľavujte len veľmi opatrne. Na prvý pohľad sa zdá, že zľava 6.000 € pri cene nehnuteľnosti 120.000 € je takmer zanedbateľná, ale treba si uvedomiť, že je to takmer ročná mzda učiteľa.

Netlačte na rozhodnutie

Netlačte na záujemcu, aby sa predbežne vyjadril, či sa mu nehnuteľnosť páči. Bezprostredne po obhliadke to pravdepodobne nebude ani sám vedieť a získané dojmy si bude chcieť ešte "utriasť". Ak prídu záujemcovia viacerí, prípadne manželský pár, potrebujú si otvorene podiskutovať a vo vašej prítomnosti to určite nebude.

 

« späť