kupa-bytu

kupa-nehnutelnosti-5-castych-chyb

cenynehCena nehnuteľnosti - faktory, ktoré ju ovplyvňujú. Predovšetkým je treba rozlišovať medzi ponukovou a realizačnou cenou nehnuteľnosti ...

Čítať celý článok...
 

Dedenie nehnuteľnosti. Dediť je možné zo zákona, zo závetu (testamentu) alebo z obpohreboch týchto dôvodov.   Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona.

Čítať celý článok...
 

Ako postupovať, ak sa má podpis osvedčiť v zahraničí ? Ako je všeobecne známe, podpis prevodcu nehnuteľnosti (predávajúceho, dasvetrcu a pod.) musí byť na zmluve úradne osvedčený. Ak je prevádzajúci zastúpený na základe plnej moci, musí byť podpis na plnej moci osvedčený.

Čítať celý článok...
 

Poplatky na katastri. Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch .koolky4 Medzi najdôležitejšie položky patria:

Čítať celý článok...
 

moneyPlatenie dane pri predaji nehnuteľnosti. Novela s účinnosťou od 1.1.2011 zrušila oslobodenie od platenia dane z príjmov plynúcich z predaja nehnuteľnosti, v ktorej mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom (došlo k zrušeniu ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov).

Čítať celý článok...
 

manz  Darovanie nehnuteľnosti manželom. V praxi sa často stretávame s otázkou, či je možné darovať nehnuteľnosť manželom do ich bezpodielového spoluvlastníctva (napr. ako svadobný dar).

Čítať celý článok...
 

Úschova peňazí u notára sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. notarPeňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú.

Čítať celý článok...
 
PDF Tlačiť E-mail

 

    PRÍPRAVA NA KÚPU  / NA PREDAJ             
         
  INZERCIA A OBHLIADKY NEHNUTEĽNOSTÍ        
         
  REZERVÁCIA NEHNUTEĽNOSTI        
VLASTNÉ PENIAZE Spôsob, akým kupujúci uhrádza kúpnu cenu   HYPOTÉKA      
    znalecký posudok na nehnuteľnosť      
    podpis úverovej zmluvy
     
    podpis záložnej zmluvy
     
 podpis kúpnej zmluvy
  podpis kúpnej zmluvy      

zriadenie bankovej vinkulácie

(notárskej úshovy) a úhrada kúpnej ceny do nej.

         

 

  podanie návrhu na vklad záložného práva      

podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva

  podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva      

odovzdanie LV bake / notárovi

   osovdzanie plomb. lv banke
     

 

 protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
       
  prehlásenie médii a u správcu        
  oznámenie správcovi dane